Przejdź do treści

Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy
ITconsult.expert. Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i
zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Witryną i przeglądając ją,
akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do
wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem, a ITconsult.expert nie mają
mocy ani skutków prawnych.

I. Prawo autorskie

1. Treść strony internetowej ITconsult.expert chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu
internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że
ITconsult.expert wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie
komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone na stronie internetowej
stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte
wyłącznie w celach informacyjnych.

II. Zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej mają wyłącznie charakter
informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy
rekomendacji.

2. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług
lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

3. ITconsult.expert zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji
zawartych na stronie internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego
powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

III. Odpowiedzialność

1. Informacje zawarte w serwisie internetowym zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne.
Polityka prywatności
Administratorem Twoich danych osobowych jest ITconsult.expert Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością̨
Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania ofert handlowych, wycen, informacji
produktowych dotyczącymi nowości, promocji czy wyprzedaży, które według nas będą najlepiej
dopasowane do twoich zainteresowań, jak również ewentualnych zamówień.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące
uprawnienia:
– usunięcia danych osobowych
– dostępu do swoich danych osobowych
– uaktualnienia swoich danych osobowych
– przeniesienia danych osobowych
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Usuniecie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych
będzie miało wpływ na świadczone usługi i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem
wykonania usług w sposób prawidłowy.

Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę̨z tego, ze jego dane przetwarzane są̨wyłącznie na
potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu oferty handlowej.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do ograniu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Nie przekazujemy twoich danych osobą trzecim ani do państw trzecich tj. poza obszar Unii
Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoja sytuację prawną
lub wywołać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, w celu
skontaktowania się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniam podjęcie
wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o
ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. Firmy kurierskie w celu dostarczenia towaru do klienta:
2. Biuro Rachunkowe w celu obsługi księgowej w ramach, którego przetwarzane są dane osób/firm,
dla których zostaje wystawiona faktura w związku z zakupem usługi lub produktu.
3. Administrator serwera pocztowego oraz administrator serwera firmowego jest Home.PL

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie
odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy
prawa.

Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu
przetwarzam Twoje dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną
przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia
faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w
związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez
okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Podczas zwrotu i składaniu reklamacji, przekazujesz nam dane w niej zawarte, a
my przetwarzam te dane w celu realizacji procedury zwrotu lub procedury reklamacyjnej.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas
prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Formularz kontaktowy Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, w sposób
naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści
wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca
z zainicjowania ze mną kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są
wyłącznie w celu kontaktu z Tobą. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja
przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób
naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Imię i nazwisko, w
treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca
z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie
w celu kontaktu z Tobą. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja
przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
Pliki cookies i inne technologie śledzące
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by
zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np.
komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system
teleinformatyczny.

Cookies pozwalają mi:

-zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
-poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
-ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
-korzystać z narzędzi analitycznych,
-korzystać z narzędzi marketingowych,
-wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube,

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat
stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę
na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę
zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej
przeglądarce

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia
zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki
cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
Usuwanie plików Cookie,
Domyślne blokowanie plików Cookie,
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk
Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie
używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji
Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie
– bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”
Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony,
jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich.
Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.
Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego
rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej