Przejdź do treści

Regulamin sklepu

 

Sklep internetowy należy do ITconsult.expert sp. z o.o., z siedzibą przy ul., TARGOWA 207 42-262 Nierada , REGON 389996096, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922363, posługującej się numerem  NIP 5732929117 .

 

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail sklep@itconsult.expert

 

  1. Ogólne

 

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

 

Klienci zobowiązują są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 

Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

 

  1. Definicje

 

Sklep – sklep internetowy prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

 

Właściciel – ITconsult.expert sp. z o.o., z siedzibą przy ul. TARGOWA 207 42-262 Nierada, NIP 5732929117, KRS 0000922363, REGON 389996096.

 

Klient – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu.

 

Użytkownik – podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

 

Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz interfejs służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień drogą elektroniczną.

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

Regulamin – dokument określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

 

Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego w ramach Sklepu Internetowego.

 

 

III. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego

 

W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 

urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

 

dostęp do sieci Internet;

 

adres poczty email.

 

Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Użytkownik w każdej chwili, ręcznie lub w sposób automatyczny może usunąć zapisane pliki Cookies. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

 

 

  1. Tworzenie konta i logowanie

 

Klient w celu założenia „Konta ” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza dostępnego w Sklepie.

 

Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 

Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 

przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;

 

dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

 

 

Klient ma możliwość:

 

dostępu do statusu zamówienia;

 

otrzymywania indywidualnych rabatów

 

zamówienia Produktu,

 

zmiany swoich danych;

 

zmiany swojego hasła;

 

usunięcia swojego konta.

 

Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

 

Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 

 

  1. Realizacja zamówień

 

Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

 

Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

 

Jeżeli proponowana treść sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowane zamówienie.

 

Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego.

 

Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

 

 

Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 

wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

 

podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

 

wybór formy dostawy i płatności;

 

zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

 

wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

 

zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

 

Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

 

Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:

 

wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@itconsult.expert

 

zakup na stronie internetowej Sklepu Internetowego

 

telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu Internetowego tj. w Dni Robocze, w godz. Od 8.00 do 16.00.

 

 

Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia, powinien podać:

 

nazwę, rozmiar i ilość produktów;

 

imię i nazwisko odbiorcy;

 

dokładny adres dostawy;

 

numer telefonu kontaktowego;

 

adres e-mail zamawiającego.

 

Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 

dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

 

opis produktu;

 

jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

 

cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

 

formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

 

sposób płatności;

 

 

  1. Formy płatności za towar

 

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

 

przelew bankowy,

 

pobranie,

 

za pośrednictwem serwisu PayU,

 

 

Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane do faktury VAT.

 

Sklep Internetowy dopuszcza możliwość wysyłania faktur drogą elektroniczną.

 

VII. Ceny

 

Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów w koszyku zamówienia. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

 

Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

 

 

VIII. Dostawa

 

Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:

 

Kurier

 

 

Termin dostawy to do 3 roboczych od czasu realizacji zamówienia, chyba że, termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

 

Maksymalny termin dostawy trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

 

Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

 

Przesyłki kurierskie podlegają ubezpieczeniu.

 

Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody powinien spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

Towary dostarczane są na terenie Polski.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy (Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.)

 

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres firmy ITconsult.expert

 

 

 

Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 

X.Prawo do rękojmi

 

 

Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

 

2.Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.

 

3.W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.

 

 

4.Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.

 

5.Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.

 

 

 

XI.Inne

 

 

Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

 

Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.